Vi skyder sommerskydning hver tirsdag i august og september

I Ruskær fra kl 18,30 til kl. 21,00

Vi har taget vores forbehold, hvor bl.a. rifler og pistoler vil blive sprittet af mellem hver skytte.

Der må max være 9 skytter og en instruktør på hvert baneafsnit, Pistol, 50m riffel og 200m riffel.

 

Konsekvenser af bandepakken

Vi er blevet pålagt at ALLE vore medlemmer over 15år ansøger om en SKV6. Dog med undtagelse hvis I i forvejen har en våbenlegitimation eller anden vandelsgodkendelse. I finder blanketten her som printes, scannes og sendes via borger.dk eller pr. post til politiet.

Samtidig skal alle medlemmer som låner våben af skytteforeningen til alle aktiviteter, forevise billed-ID som foreningen kan registrer indtil SKV6 foreligger.

Foreningen skal fremover føre log-bog over alle der får udleveret et våben på aktivitetsstedet. Obligatorisk er navn, adresse, fødselsdato og kontaktinfo.

Stramningen betyder også at vi på events ikke kan tilbyde pistolskydning større end kaliber .357/.38/9mm.

Nye medlemmer

 

 

      

      

logo

Reg. nr. 0871

Konto nr. 4160032877